Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jakub Muchowski

Jakub MuchowskiJakub Muchowski jest adiunktem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i sekretarzem redakcji czasopisma „Historyka. Studia Metodologiczne”. Był visiting scholar Corcoran Department of History, University of Virginia, USA (2011). Jest członkiem Ośrodka Transnarodowych Badań Literackich, Grupy Badawczej [Lab]orans, Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci i International Network for Theory of History. Zajmuje się teorią pisarstwa historycznego, historią intelektualną, badaniami nad Holokaustem i ludobójstwami, polskimi kulturami pamięci oraz historią pracy. Jest autorem Polityki pisarstwa historycznego (FNP, 2015) i Historyki Shoah (PWN, 2006).

 

Wybrane publikacje:

  • Nie-miejsca pamięci 1. Nekrotopografie [Non-sites of memory 1. Necrotopographies], pod redakcją Romy Sendyki, Marii Kobielskiej, Jakuba Muchowskiego i Aleksandry Szczepan, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2020.
  • Polityka pisarstwa historycznego. Refleksja teoretyczna Haydena White’a, Warszawa-Toruń: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015.
  • Historyka Shoah. Problematyka przedstawiania katastrof historycznych, Warszawa: PWN 2006.
  • Polityka pisarstwa historycznego i polityka literatury. Hayden White i Jacques Rancière czytają Ericha Auerbacha [Politics of Historical Writing and the Politics of Literature – Hayden White and Jacques Rancière Read Erich Auerbach], “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 67, 2022, 1, 69-87, DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.004.15440.
  • The Death of the Historian and Autotelism, Textuality and Impotence of Historical Writing: Hayden White and the Autonomy of History, przeł. Paweł Hamera, “Historyka” 51, 2021, Special Issue, s. 117–130, DOI: 10.24425/hsm.2021.138882.
  • Społeczna rola historii: Maria Inés La Greca, Kalle Pihlainen i Jacques Rancière [The Social Role of History: Maria Inés La Greca, Kalle Pihlainen i Jacques Rancière], „Historyka” 51, 2021, s. 25-39 DOI 10.24425/hsm.2021.138363.
  • Vernacular historical practices on Holocaust non-sites of memory in Poland, “International Journal of Heritage, Memory and Conflict” 2021, 1, s. 37-44 https://doi.org/10.3897/hmc.1.63351.
  • Społeczeństwo postronnych śledzi sprawę Eichmanna. Recepcja procesu w Polsce lat 60. [A Society of Bystanders Follows the Eichmann Case: The Reception of the Trial in Poland in the 1960s], „Teksty Drugie” 2020, nr 3, s. 110–129 DOI: 10.18318/td.2020.3.7.
  • Intimacies under State Socialism? Poles Emotional Self-Realization in the 1960s, w: New Perspectives in Transnational History of Communism in East Central Europe, ed. Krzysztof Brzechczyn, Peter Lang: Berlin 2019, s. 221-235.
  • Heteronomizacja pola historiograficznego we współczesnej Polsce. Analiza Forum Badaczy Dziejów Najnowszych [Heteronomization of the Field of History in Contemporary Poland. An Analysis of the Forum of Contemporary History Scholars], „Res Historica", nr 46, 2018, s. 321-333 DOI: 10.17951/rh.2018.46.321-333.