Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Robert Kusek - kierownik projektu

Robert KusekRobert Kusek jest profesorem UJ w Zakładzie Komparatystyki Literackiej i Kulturowej w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują gatunki „życiopisania", współczesną powieść angielskojęzyczną, komparatystykę literacką, poetykę pamięci i utraty, sztuki wizualne oraz queer. Był współautorem i wykonawcą kilku międzynarodowych projektów naukowych i edukacyjnych, laureatem wielu nagród i stypendiów. Jest autorem dwóch monografii oraz ponad 70 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i tomach zbiorowych oraz współredaktorem 14 tomów zbiorowych. Od 2021 kieruje projektem badawczym „(Nie)przypadkowi turyści. Recepcja XX- i XXI-wiecznej polskiej literatury i kultury wizualnej w Republice Południowej Afryki” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Wybrane publikacje:

  • The Author Disappearing? Authorial “Surrogates” and Contemporary Self/Other-Writing in Selected Works by Annie Ernaux, Édouard Louis, and Rachel Cusk, [w:] „AVANT. Trends in Interdisciplinary Studies”, Vol. XII(1)/2021, s. 1–16.
  • Curing Oneself of One’s (Father)Land: Nosto/Patriography in The Return: Fathers, Sons, and the Land in Between by Hisham Matar, [w:] „Journal of Global Postcolonial Studies”, New Series Vol. 8/2/2020, s. 210–228.
  • Biographical Fantasia on Screen: Derek Jarman’s Wittgenstein, Karol Radziszewski’s MS 101, and the Strategy of Détournement, [w:] A Companion to the Biopic, red. Deborah Cartmell, Hila Shachar, Wiley Blackwell, Chichister 2020, s. 283–296.
  • Przypadkowy turysta? John Maxwell Coetzee w Europe Środkowej, [w:] „Śląskie Studia Polonistyczne”, Vol. 1(15)/2020, s. 1–16.
  • Olga Tokarczuk, I Believe in the Novel. Olga Tokarczuk Interviewed by Robert Kusek and Wojciech Szymański, [w:] Conversations with Biographical Novelists: Truthful Fictions across the Globe, red. M. Lackey, Bloomsbury, New York – London 2019, s. 235–246. (współautor: Wojciech Szymański)
  • Heritage and Society, Robert Kusek, Jacek Purchla (red.), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2019.
  • Aftermath: The Fall and the Rise after the Event, Robert Kusek, Beata Piątek, Wojciech Szymański (red.), Jagiellonian University Press, Kraków 2019.
  • „Neither Here Nor There”: Ali Smith and the Nachleben of Aby Warburg, [w:] „Hungarian Journal of English and American Studies”, Vol. XXIII(2)/2017, s. 263–284. (współautor: Wojciech Szymański)
  • Blue Is (Not) the Warmest Colour: Contradictions of Grieving in Joan Didion’s Blue Nights, [w:] „Brno Studies in English”, Vol. 43(1)/2017, s. 171–183.
  • Through the Looking Glass: Writers’ Memoirs at the Turn of the 21st Century, Jagiellonian University Press, Kraków 2017.