Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wojciech Szymański

Wojciech SzymańskiWojciech Szymański jest adiunktem w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej Uniwersytetu Warszawskiego. Magisterium z historii sztuki otrzymał w 2008 roku w Instytucie Historii Sztuki UJ, magisterium z filozofii w 2010 roku w Instytucie Filozofii UJ. W 2013 roku doktoryzował się na Wydziale Historycznym UJ na podstawie pracy „Postminimalizm w sztukach wizualnych w latach 1985-2000. Artyści wobec dziedzictwa minimalizmu. Roni Horn, Felix Gonzalez-Torres, Derek Jarman”. W latach 2014-2017 pracował jako adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie realizował przyznany przez Narodowe Centrum Nauki staż podoktorski pt. „Obrazy (z) Wielkiej Wojny. Sposoby reprezentacji Wielkiej Wojny 1914-1918 w sztuce w Polsce”. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2016), laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2017). Krytyk sztuki i niezależny kurator, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA i Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Od 2019 roku pełni funkcję redaktora naczelnego rocznika „Ikonotheka”.

Wybrane publikacje:

  • Argonauci. Postminimalizm i sztuka po nowoczesności. Eva Hesse – Felix Gonzalez-Torres – Roni Horn – Derek Jarman, Wydawnictwo Korporacja Ha!art, Kraków 2015, s. 353.
  • Vernacularism, Lesser Poland’s Heimat, and Auxiliary Sciences in the Study of Architecture for the Third Reich, „Kunsttexte.de. E-journal für Kunst- und Bildgeschcichte” 3 2019.
  • Hysteria virilis? Polska historia i histeria Wielkiej Wojny, „Wielogłos” 3 (37) 2018, s. 57-78.
  • The Great War and Polish Memory: Architectural Forms of Commemoration and the Myth of a New State, „Studi Slavistici” XV 2018, s. 201-215.
  • Wielka Wojna, fotografia traumatyczna i efekt traumy, „Teksty Drugie” nr 4 2018, s. 37-55.
  • Modi memorandi. Pamiętanie i przeżywanie Wielkiej Wojny wtedy i dzisiaj. Próba komparatystyczna, „Litteraria Copernicana” nr 3 (27) 2018, s. 27-42.
  • Od cyganerii do sztuki post-romskiej i z powrotem. Mapowanie Czarnej Góry, „Studia Romologica” nr 9 2016, s. 31-44.
  • An Unlikely Pair: J.M. Coetzee and Berlinde De Bruyckere, „Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies” 10 (1), s. 13-32. (współautor: Robert Kusek)
  • A Place of Memory – Monument – Counter-Monument. Artistic Strategies of Commemoration in Krakow’s District of Podgórze, „RIHA Journal”. (Tekst także w polskiej wersji językowej jako Miejsce pamięci – pomnik – anty-pomnik. Artystyczne strategie upamiętniania na terenie krakowskiego Podgórza, [w:] tamże).
  • „O jedno tylko proszę skromnie, nie zapomnijcie nigdy o mnie”. Zachodniogalicyjskie cmentarze wojenne w świetle nowych problemów i perspektyw badawczych, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 4 (22), s. 427-447.